TILL LÄKARE/SKÖTERSKOR

Till chefsläkare/chefsjuksköterska:

Ständig personalbrist.
Platsbrist och vårdkrav.
Schemaläggning utan dubbelpass.
Tuffa verksamhetsmål.
Nytt flödesschema på plats innan julen.

Att vara chef inom landstinget är ingen ”walk in the park” det ställer tydliga krav på engagemang och ett hållbart ledarskap. Jag jobbar med att stötta chefsläkare/sjuksköterskor med sitt chefskap.
Det omfattar, chefs coaching, praktiska frågor som genomförande av planeringsdagar, hanteringen av
ICQ resultat, hur kan man jobba med och via sin klinikledningen.

post-it-board3