MITT DNA

Nedan följer en beskrivning av mina egna styrkor så som de identifieras utifrån – Kinsel Hartman profilen.
Vi kan kalla det för: mitt sätt att tänka, mitt värderingsmönster eller mitt DNA.

Fokus på praktiska resultat

Förmåga att fokusera på det praktiska skeendet och att saker och ting självklart ska fungera, gör att jag har lätt för att se vad som behöver göras och därför en god förmåga att styra andra, ge råd och få dem att agera.

Utmärkt förmåga att planera och organisera

Utmärkt analytisk förmåga. Lätt för att se hur saker och ting stämmer in i ett större system och hur man ska organisera och planera för att få ut maximalt effekt av planer och idéer. Distinkt och tydligt i delegering och coaching av medarbetare.

Starka egna krav på lojalitet

Jag har mycket höga krav på mig själv och lojal mot de löften jag gett. Detta drag är själva grunden till att mina kunder ska kunna lita på att jag kommer att leva som jag lär, att jag kommer vara lojal mot dem oberoende vad som händer.

Förmåga att skapa genomtänkta koncept

God analytiker med förmåga att utveckla planer, organisatoriska lösningar och liknande på ett så klart och tydligt sätt att jag kan också kan förklara dem begripligt för andra.

Ledare för speciella projekt

Jag tycker om arbetsuppgifter som är klart definierade och har en tydligen början och slut. Denna orientering leder till definierade och praktiska resultat och gör mig väl skickad att leda grupper av människor i projekt.