TILL LEDNINGSGRUPPER

Till ledningsgrupper:

De som har erfarenhet av att jobba i en sammansvetsad ledningsgrupp, vet hur kul det är och hur mycket man kan åstadkomma. Men tyvärr så är erfarenheterna ofta av en annan art, det blir ett forum för avrapportering och det kollektiva lyftet uteblir. Nödvändiga och viktiga frågor, som väcks hos var och en, får sällan några svar.

Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp?
Vilket ansvar har vi och vilket är uppdraget, egentligen?
Vad gäller här och vilken är min roll?
Vad kan vi uträtta som ett team?

Min utgångspunkt är att öka gruppens
kollektiva förmåga.
Det handlar om kartlägga gruppens duglighet
och fokus. Jag jobbar med tre dimensioner
• Egen prestation.
• Hur påverkar jag gruppen.
• Hur ser vår gemensamma spelplan ut.

 ledn_grupp2