TILL VD

Till VD:

Att vara VD är ett kollektiv uppdrag. Det gäller att
med tydlighet, mod och en öppen attityd få hela verksamheten att brinna och all att dra åt samma håll.
Men ofta är man ensam. Ensam med sina tankar, funderingar och känslor.
• Varför tar inte min sälj/marknadschef egna initiativ?
• Hur ska jag få min CFO att förklara siffrorna på ett begripligt sätt?
• Varför saknar våra ledningsgruppsmöten energi och glädje?
• Varför petar styrelsen i mina dagliga frågor?

Jag träffar flera VD:ar varje vecka, året runt, i enskilda samtal ibland i treparts samtal. Vi tittar på hur ditt tankemönster påverkar din verklighetsuppfattning och hur väljer du att agera. Du får insikter som hjälper dig att göra bättre bedömningar, hamna i mindre konflikter och hantera stress bättre.

 vd_tunnel3