OM MIG

Mitt jobb och mitt fokus

Kulturen vinner över strategin – varje gång. Därför måste organisationer förstå och jobba med sin
företagskultur – varje dag. Det har varit mitt fokus de senaste 20 åren, det är det jag kan bäst, det är där jag gör mest nytta.

Man kan sammanfatta mina erfarenheter så här: Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter i människorna. Mänskliga beteenden går att påverka, men det tar tid. Företagskulturen är ofta en avgörande faktor för medarbetarnas arbetsglädje och företagets lönsamhet, men det är få företag som förstår dess potential.

Min vardag

  • Hur ser ledarfilosofin ut – hur leder vi?
  • Hur säkerställer vi att medarbetarna drar åt samma håll – hur möter vi varandra?
  • Hur möter vi våra kunder – hur ser vår affärsmodell ut?
  • Vilka är vi – vår värdegrund?

Min bakgrund

Jag kommer från näringslivet och har en kommersiell och internationell erfarenhet kombinerat med en förståelse för hur organisationer och individer beter sig vid ständig förändring eller ingen förändring alls. Jag har studerat transportekonomi på universitetsnivå, genomgått marknadsutbildning vid IHM och avslutat en Masterutbildning vid Ahrens University of Rapid Growth. De senaste åren har jag studerat axiologi, filosofi, och avslutat en ettårig utbildning i KBT kognitiv beteendeterapi.

Kent_cropped

 

kalender